Pagina principal„  
      |      |      |      |      |   

Propunerea de Statut a Initiativei Romania XXI pentru congresul PNL din 4-6 Februarie

STATUT

Titlu I – Principii generale

Articolul 1

Fiinteaza intre persoanele care adera la prezentul statut un partid politic denumit Partidul National Liberal – prescurtat PNL, numit in cele ce urmeaza Partidul.

Semnul permanent al Partidului este sageata in patrat.

Sediul central al Partidului este in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor Nr.86, Sectorul 1.

Articolul 2

Partidul participa la formarea si exercitarea vointei politice, promoveaza pluralismul politic, urmareste numai obiective politice in spiritul legilor si al principiilor consacrate prin Constitutie.

Partidul intelege sa promoveze, in serviciul Romaniei si al cetatenilor romani, libertatea de constiinta si demnitatea persoanei, difuzarea culturii si a invatamantului, dezvoltarea liberei initiative, Statului de Drept, justitiei sociale, dialogului social, drepturilor, indatoririlor si solidaritatii fundamentale, egalitatea sanselor, securitatea persoanelor si a bunurilor, protectia naturii si a mediului inconjurator, a responsabilitatii individuale, protejarea familiei, autoritatea Statului, libera administrare a colectivitatilor locale.

Partidul actioneaza pentru redobandirea locului Romaniei in lume, pentru perenitatea natiunii romane, a identitatii sale culturale, pentru apararea limbii romane, pentru construirea unei Uniuni Europene libere si democratice si pentru progresul libertatii politice si economice in lume.

Partidul reuneste pe toate Romancele si Romanii care ii impartasesc obiectivele. El garanteaza libertatea de opinie a sensibilitatilor politice care il compun. El vegheaza la respectarea paritatii intre femei si barbati atat in activitateapartidului cat si in accesul la responsabilitatile elective.

Articolul 3

Aderentii Partidului sunt persoane fizice care si-au completat buletinul de adeziune individual si care si-au achitat cotizatia anuala.

Orice persoana care nu si-a platit cotizatia timp de 2 ani consecutivi isi pierde calitatea de aderent.

Calitatea de aderent se pierde in mod egal prin demisie sau prin excludere.

Toti aderentii Partidului se angajeaza sa respecte prezentul Statut cat si Regulamentul Interior al Partidului.

Sunt considerate persoane juridice asociate asociatiile, care pot sa dispuna sau nu de calitatea de partid politic, care au cerut asocierea lor cu Partidul si pe care a fost aprobata printr-o decizie a Consiliului National.

Aceste persoane juridice asociate sunt reprezentate in Consiliul National al Partidului si in instantele judetene ale Partidului in conditiile fixate de catre Biroul Politic. Ele se angajeazasa impartaseasca valorile si obiectivelePartidului.

Articolul 4

Activitatea Partidului isi gaseste legitimitatea in democratia exprimata prin votul aderentilor. Votul prin procura este limitat la o singura imputernicire pentru un aderent.

Durata mandatelor de conducere in Partid este fixatala 3 ani. Partidul isi propune obiectivul ca cel putin o treime din candidati sa fie persoane noi.

Democratia se aplica in desemnarea organelor de conducere a Partidului, ea se aplica de asemenea in investitura candidatilor Partidului la alegeri.

Aderentii sunt consultati pentru atribuirea investiturilor in conditiile fixateprin Regulamentul interior.

Titlul II – Organizarea generala

Articolul 5

Instantele si organele de conducere ale Partidului sunt :

Comitetele teritoriale

Congresul

Curentele

Consiliul National

Comitetul de orientare si Secretarii Nationali

Biroul Politic

Secretarul General si Secretarii Generali adjuncti

Presedintele si Vicepresedintele delegat

Titlul III – Organizarea teritorialaa Partidului

Articolul 6

Unitatea teritoriala de baza a Partidului este circumscriptia electorala locala : comuna, orasul, municipiul si sectorul.

Fiecare judet se organizeaza intr-o federatie judeteana.

Alte filiale ale Partidului se pot constitui in egala masura :

pe o baza teritoriala sau administrativa(regiune de dezvoltare, de cartier, localitati suburbane, sate,...), cu acordul comitetului judetean respectiv. Comitetul judetean asiguracoerenta organizarii judetene a Partidului si informeazaBiroul Politic.

la nivel national pe o baza specializata, socio-profesionala, de studenti, de generatie sau pe reteaua Internet, printr-o decizie a Biroului Politic.

Fiecare filiala a Partidului este reprezentata printr-un comitet al Partidului.

Articolul 7

Comitetele de circumscriptie localasi comitele judetene sunt formate din :

membri de drept : membrii Guvernului, parlamentari, consilieri judeteni, primari, primari de sector, viceprimarii localitatilor cu mai mult de 5 000 locuitori, trezorier judetean.

membri alesi de catre aderenti in conditiile fixate prin Regulamentul Interior al Partidului. Numarul membrilor alesi reprezinta dublul numarului membrilor de drept. Un comitet nu poate sa cuprinda mai putin de 10 membri, alesi sau de drept.

Comitetele regionale sunt compuse din birourile comitetelor judetene.

Comitetele altor filiale teritoriale sau ale filialelor specializate sunt desemnatein conditiile fixate prin Regulamentul Interior.

Articolul 8

Presedintele comitetului judetean este ales prin votul membrilor comitetului judetean.

Delegatul oricarui alt comitet teritorial este ales de catre aderenti pe bazade scrutin majoritar cu douatururi.

Presedintele comitetului judetean sau delegatul unui comitet teritorial asigurare prezentarea aderentilor Partidului in teritoriul respectiv; convoaca comitetul, fixeaza ordinea de zi, impreuna cu secretarul judetean, si prezideaza reuniunile; organizeaza activitatea interna a comitetului si ii aplica directivele; vegheazala mentinerea unitatii Partidului si la respectarea libertatii de opinie a fiecarui aderent in cadrul comitetului.

Presedintii comitetelor judetene si regionale sunt membri de drept ai ConsiliuluiNational.

Articolul 9

Fiecare federatie judeteana dispune de un Secretar, numit de catre Biroul Politic la propunerea Presedintelui Partidului, dupa consultarea in prealabil a tuturor parlamentarilor judetului.

Aceasta numire este supusa aprobarii comitetului judetean, exprimata prin majoritate simpla. in caz de dezacord, Biroul Politic, la propunerea Presedintelui Partidului, procedeaza la o alta desemnare in aceleasi conditii.

in caz de absenta a Secretarului sau in caz de urgenta, un loctiitor este desemnat de catre Presedintele Partidului.

Secretarul are sarcina de a executa deciziile instantelor nationale in judet ; organizeaza alegerile Partidului; prezinta un raport anual de activitate comitetului judetean in conditiile fixate prin Regulamentul Interior; este membru de drept al Consiliului National.

Fiecare federatie judeteana alege un birou, in conditiile fixate prin RegulamentulInterior.

Articolul 10

Finantarea federatiilor judetene este constituita din :

o dotatie bugetara anuala, determinata printr-o decizie a Biroului Politic

cotizatiile aderentilor, arondate intre nivelurile teritoriale in conditiile fixate printr-o decizie a Biroului Politic

o participare a alesilor din indemnizatii, fixataprintr-o decizie a Comitetului judetean

alte resurse autorizate prin lege

Trezorierul judetean este desemnat de catre Comitetul judetean, cu aprobarea trezorierului national. El este responsabil pentru fondurile pe care le are in sarcina. Trezorierul este membru de drept al Comitetului judetean incepandcu momentul in care desemnarea sa este aprobata.

Articolul 11

Comitetul judetean are in competenta sa atribuirea, in urma consultarii aderentilor respectivi, a investiturilor Partidului la alegerile locale in localitatile cu mai putin de 5 000 locuitori.

Fiecare Comitet judetean exercita puterea disciplinara fata de aderenti in conditiile dispozitiilor titlului V.

Sanctiunile care pot fi pronuntate sunt : suspendarea si excluderea. Aceste decizii pot fi atacate in apel in fata Comisiei Nationale de Apel. Ele potfi facute publice.

Federatia romanilor expatriati

Articolul 12

Romanii expatriati formeaza o federatie care asigura raspandirea principiilor si proiectului Partidului in exteriorul tarii.

Ea regrupeaza pe toti cetatenii romani cu domiciliul in strainatate membrii ai Partidului. Ea functioneaza conform unui regulament propriu, adoptat de catre Biroul Politic sub rezerva dispozitiilor urmatoare:

Federatia este arondata unor filiale care corespund fiecare unei tari sau unui grup de tari.

Fiecare filiala este reprezentata printr-un delegat, ales pentru o durata de 3 ani prin scrutin majoritar cu un singur tur, de catre toti aderentii cu ocazia adunarii generale a filialei, si aceasta pentru a permite votul prin corespondenta.

Federatia este administrata de catre un Secretar, numit de catre Biroul Politic la propunerea Presedintelui Partidului, cu avizul comitetului federal. Secretarul vegheazala aplicarea directivelor fixate de catre Biroul Politic.

Titlul IV – Instantele si organele de conducere nationale

Congresul

Articolul 14

Congresul constituie Adunarea Generalaa Partidului. El este constituit din toti aderentii care sunt cu plata cotizatiei la zi.

Congresul delibereaza asupra actiunii generale si a orientarilor politice ale Partidului.

Voturile exprimate in cadrul Congresului pot fi efectuate fie pe cale electronica, fie in birourile de vot organizate de catre Federatiile judetene, fie in plen, prin decizie a Biroului Politic.

Regulamentul Interior defineste atat modalitatile de organizare a dezbaterilor in cadrul Congresului cat si pe acelea ale votului si a reprezentarii prin mandat.

Congresul se reuneste la fiecare 3 ani si poate fi convocat in sesiune extraordinara. in care caz, Biroul Politic decide modalitatile si data de organizare a Congresului extraordinar.

Curentele

Articolul 15

Curentele exprima diversitatea sensibilitatilor politice, istorice, filozofice si sociale care insufletesc viata politicaromaneasca si care compun Partidul. Ele contribuie la imbogatirea dezbaterii democratice si intelectuale si la reprezentarea unui numar cat mai mare de Romance si Romani in cadrul Partidului. Curentele respecta procedurile democratice si garanteaza unitatea Partidului.

Pentru a fi recunoscut ca si Curent, acesta trebuie sa prezinte Congresului partidului o declaratie de principii care defineste orientarile sale politice.Acest document este supus votului Congresului in urma unei dezbateri.

Articolul 16

Un Curent poate fi considerat constituit incepand cu momentul in care declaratia sa de principii este sustinutade un numar minim de 10 parlamentari ai Partidului reprezentand cel putini 10 federatii ale Partidului, si a obtinut cel putin 10% din sufragiile exprimate in Congres. Un parlamentar nu poate sustinedecat un singur Curent.

Articolul 17

Curentele se administreazain mod liber respectand statutul Partidului. Ele isi prezinta candidatii pentru Biroul Politic.

Cu ocazia fiecarui Congres sau a unui Consiliu National, un Curent poate supune votului o motiune politica. Aceasta motiune, transmisa Biroului politic cucel putin opt zile inaintea examinarii sale, este dezbatuta si votata.

Articolul 18

Curentele beneficiazade mijloace materiale pentru functionare. Bugetul atribuit Curentelor de catre Partid nu poate safie superior unui procent de 30% din valoarea subventiilor de la bugetul de stat.

Fiecare Curent dispune :

de o dotatie fixa anuala, fixata de catre Biroul Politic la propunerea Trezorierului.

De o dotatie proportionala numarului de sufragii primite cu ocazia Congresului, a carui volum este fixat de catre Biroul Politic pe o duratade 3 ani.

Utilizarea acestor dotatii ale Curentelor este libera. Gestiunea lor este asigurata de catre trezorierul Partidului printr-un cont special al contului Partidului. Bugetul Curentelor include ansamblul mijloacelor materiale puse la dispozitialor.

Consiliul national

Articolul 19

Consiliul national este compus din :

Presedintele si Vicepresedintele delegat al Partidului

Secretarul General si Secretarii Generali adjuncti

Trezorierul national

parlamentarii Partidului

membrii in exercitiu ai Guvernului

fosti conducatori de Stat si prim-ministrii ai Romaniei

presedintii consiliilor judetene si primarii oraselor cu peste 20 000 locuitori

presedintii si secretarii comitetelor judetene si regionale

reprezentanti ai „persoanelor juridice asociate” si ai federatiilor specializate desemnate in functie de numarul de aderenti in conditiile definite de catre Biroul Politic in masura in care acesti membri sunt aderenti ai Partidului

delegati ai federatiilor judetene alesi de catre aderenti in conditiile fixate de catre Biroul Politic.

Numarul de delegati ai federatiilor judetene este cel putin egal cu numarul Consilierilor nationali vizati in aliniatele 1-9.

Consiliul national se reuneste cel putin de douaori pe an si delibereazain functie de ordinea de zi stabilitade catre Biroul Politic.

Deciziile Consiliului National sunt luate cu o majoritate de voturi.

Articolul 20

Consiliul National defineste orientarile politice ale Partidului in intervalul dintre doua Congrese.

El delibereaza asupra Regulamentului Interior, la propunerea Biroului Politic, ia toate dispozitiile necesare pentru aplicarea prezentului statut si pentru bunul mers al Partidului.

El statueaza asupra investiturilor electorale, sub rezerva prevederilor articolului 11.

El pronunta sanctiunile disciplinare.

Comitetul de orientare si Secretarii Nationali

Articolul 21

Comitetul de Orientare este compus din Secretarii Nationali. El este insarcinat sa supravegheze elaborarea si aplicarea proiectului politic al Partiduluisi sa asigure coordonarea intre Partid si Parlament.

Articolul 22

Secretarii Nationali sunt desemnati de catre Biroul Politic la propunerea Presedintelui. Ei sunt responsabili pentru activitatea de reflectie a Partidului in principalele domenii care privesc actiunea publica, viata politica nationala, europeana si internationala. Ei raporteaza asupra activitatii desfasurate : Comitetuluide Orientare, Biroului Politic, si cel putin o datape an, Consiliului National.

 

Biroul Politic

Articolul 23

Biroul politic se compune din :

Presedintele si Vicepresedintele delegat

Secretarul General si Secretarii Generali adjuncti

Trezorierul national

14 delegati, reprezentanti ai Curentelor partidului : 7 delegati sunt repartizati in functie de numarul de sufragii obtinute la Congres ; 7 delegati sunt repartizati in functie de numarul de parlamentari inscrisi ; fiecare curent isi desemneazadelegatii.

25 membri alesi de catre Consiliul National in conditiile definite prin Regulamentul Interior

fosti conducatori de Stat si prim-ministrii ai Romaniei, primul ministru in exercitiu

presedintele Camerei Deputatilor, al Senatului, presedintii grupurilor parlamentare

delegatii Partidului in Partidul European Liberal Democrat si Reformator si in Internationala liberala

fostii presedinti ai Partidului

pentru o duratade 3 ani, presedintii partidelor comasate prin absorbtie

Membrii Guvernului pot sa participe cu drept de vot consultativ.

Articolul 24

Biroul politic este organul executiv al Partidului si asigura conducerea Partidului in intervalul de timp dintre doua sesiuni ale Consiliului National. El se reuneste la convocarea Presedintelui care stabileste ordinea de zi sau la initiativa unui sfert al membrilor Consiliului National cu o ordine de zi determinata.

Deciziile sale sunt luate cu o majoritate din sufragiile exprimate, in prezenta a cel putin jumatate din membri. Atunci cand cvorumul nu este satisfacut, se fixeaza o noua intalnire a Biroului Politic, in cursul careia Biroul delibereazafara o constrangere de cvorum.

Comisia nationala de investitura

Articolul 25

Inaintea fiecarui scrutin national, Biroul politic desemneaza o Comisie nationala de investitura.

Ea are autoritatea de a pregati investiturile Partidului pentru care raspundein fata Biroului politic.

Presedintele Partidului

Articolul 26

Presedintele Partidului este ales prin sufragiu universal, de catre toti aderentii, prin scrutin majoritar cu doua tururi, modalitatile votului sunt definite prin Regulamentul Interior.

Comisia de organizare si control a operatiilor electorale este insarcinatasa se asigure de validitatea candidaturilor si sa vegheze la respectarea egalitatii candidatilor in derularea campaniei electorale interne si in operatiile devotare.

Vicepresedintele delegat

Articolul 27

Presedintele prezideazainstantele nationale si asigura executarea deciziilor acestora. El reprezintaPartidul in toate actele vietii civile.

El este asistat de catre un Vicepresedinte delegat si de un Secretar General alesi in aceleasi conditii ca si el, pe acelasi buletin de vot. in cazul in care functia de Presedinte devine vacanta sau Presedintele este in imposibilitate de a-si exercita functia, interimatul se asigura de catre Vicepresedinteledelegat.

Secretarul General

Articolul 28

Secretarul General asigura gestiunea cotidiana a Partidului si vegheazala buna organizare a acestuia. El prezinta in fiecare an un raport de activitate Biroului Politic si Consiliului National.

El este asistat de catre secretarii generali adjuncti numiti de catre presedinte intr-un numar determinat de catre Biroul politic.

 

Titlul V – Instantele de control

Comisia de organizare si control a operatiilor electorale

Articolul 29

Inaintea Congresului, Consiliul National alege printre membrii sai o Comisie de organizare si control a operatiilor electorale compusa din 7 membri titulari si 2 supleanti.

Ea are autoritatea pentru a pregati si organiza operatiile de votare nationalesi teritoriale si asigura regularitatea acestora. Ea raporteaza Biroului Politic.

Comisia nationala de apel

Articolul 30

Comisia nationala de apel este formata din 9 membri alesi de catre ConsiliulNational.

Articolul 31

Daca o cerere de adeziune este respinsa, persoana interesata poate face apelin fata Comisiei nationale de apel. Decizia Comisiei este definitiva.

Articolul 32

Comisia nationala de apel solutioneaza contestatiile privind sanctiunile disciplinare. Ea vegheaza ca drepturile apararii sa fie garantate in cadrul exercitiului puterii disciplinare.

Cand un comitet hotaraste o sanctiune impotriva unei membru care detine un mandat electiv, executiv sau parlamentar, acesta nu poate sa o facapublica decat dupa decizia Biroului Politic.

In orice altasituatie, Comisia nationalade apel statueaza fara drept de apel.Aceasta decizia este notificata partilor.

Articolul 33

Comisia nationala de apel se pronunta, la cererea Biroului Politic, asupra infractiunilor in materie de Statut, fata de deciziile organelor de conducere ale Partidului comise de catre un aderent sau un comitet. Ea audiaza, dacaeste necesar, partile.

Articolul 34

Intr-un interval de trei luni inainte si dupa fiecare alegeri, Biroul Politic poate pronunta impotriva unui aderent, indiferent de calitatea sa, una din sanctiunile prevazute in prezentul Statut, daca a contravenit uneia dintre deciziile luate in materie de candidatura sau de investitura.

Cererile de re-inscriere sunt examinate de catre comitetul teritorial, dacaexcluderea a fost pronuntatade catre acel comitet, de catre Biroul Politic in celelalte cazuri.

In caz de urgenta, si in special in perioada electorala, Presedintele Partidului poate utiliza puterea disciplinara statutara. Sanctiunea este atunci supusaaprobarii Biroului Politic in cel mai scurt timp.

Comisia permanenta de Statut si a Regulamentului Interior

Articolul 35

O Comisie permanenta a Statutului este aleasa de catre Consiliul National la propunerea Biroului Politic. Ea formuleaza un aviz asupra propunerilor de modificare a Statutului sau a Regulamentului Interior care ii sunt supuse de catre Consiliul National sau Biroul Politic.

Regulamentul Interior precizeaza conditiile de aplicare a Statutului. El este adoptat de catre Congres si poate fi modificat de catre Consiliul National.

Propunerile de modificare ale Statutului sau ale Regulamentului Interior care vin din partea aderentilor Partidului sunt adresate Biroului Politic care leexamineaza.

Sfatul Partidului

Articolul 36

Sfatul Partidului se compune din fosti presedinti si secretari generali ai Partidului, presedinti ai fostelor partide politice reprezentate in Partid, opt personalitati alese de catre grupurile parlamentare pe criterii de vechime.

El examineaza cazurile in care onoarea sau integritatea unui ales al Partidului este pusa la indoiala. El reclama si denunta deficitul deontologic. Sfatul se reuneste la cererea Biroului Politic si poate, la cererea acestuia, sa solicitealesului impricinat sa se prezinte in audienta.

Titlul VI – Finantarea si gestiunea financiara

Articolul 37

Sursele de finantare ale Partidului provin din cotizatii, viramentele Asociatiei Nationale de Finantare (ANF), subventiile de la bugetul de stat precum sidin orice altasursaautorizataprin lege.

Articolul 38

Valoarea cotizatiilor este fixata in fiecare an printr-o decizie a Birouluipolitic. Cotizatiile sunt varsate Asociatiei Nationale de Finantare.

Articolul 39

Trezorierul national este ales de catre Biroul politic la propunerea Presedintelui si este responsabil de gestiunea fondurilor Partidului. El supune Consiliului National proiectul bugetului Partidului pentru adoptare si ii prezinta rapoarte. Comisia de control a gestiunii financiare emite un aviz asupra proiectuluibugetului si asupra executiei sale.

Articolul 40

Comisia de control a gestiunii financiare este compusa din 10 membri alesi de catre Biroul Politic.

In caz de egalitate in cadrul dezbaterilor, votul Presedintelui este preponderent.

Membrii comisiei sunt membri de drept ai consiliului de administratie a AsociatieiNationale de Finantare.

Articolul 41

Comisia de control a gestiunii financiare controleaza gestiunea Trezorierului National. In acest sens, ea se reuneste pentru aviz :

inaintea comunicarilor financiare legale

inaintea prezentarii bugetului in fata Biroului Politic

Ea se poate reuni la cererea a cel putin 7 membri pentru a emite recomandari.Aceste recomandari sunt transmise de drept Biroului Politic.

Titlul VII – Modificarea Statutului

Articolul 42

Prezentul Statut poate fi modificat de catre Congres prin majoritatea absoluta a sufragiilor exprimate, la propunerea Biroului politic sau a cel putin unuisfert din membrii Consiliului National, cu avizul Comisiei permanente a Statutului.

Titlul VIII – Centrul de Studii Politice

Articolul 43

Se creeaza Centrul de Studii Politice ca persoana juridica independenta de Partid, in vederea efectuarii de studii, reflectii, colocvii, cursuri, publicatii necesare realizarii obiectivelor Partidului, si intr-o maniera mai generala,Centrul va inspira prin lucrarile sale activitatea alesilor Partidului.

Articolul 44

Centrul dispune de un buget compus din resurse proprii si dintr-o dotatie bugetara din partea Partidului, fixata de catre Biroul politic. Aceasta dotatie nu poate fi mai mica unui procent de 5% din valoarea subventiilor de la bugetulde stat.

Articolul 45

Centrul este condus de catre un consiliu de administratie compus din 20 membri, desemnati de catre Biroul Politic. Presedintele, Vicepresedintele si Secretarul General sunt membri de drept.

Consiliul de administratie desemneaza un Presedinte, un Trezorier si un SecretarGeneral al Centrului, care asigura gestiunea acestuia.

Consiliul stiintific si Consiliul Societatii Civile

Articolul 46

Activitatea Centrului este patronata de catre un Consiliu stiintific, compus din persoane calificate, recunoscute pentru competenta lor in chestiuni care privesc evolutia sociala, a economiei, a culturii, a stiintelor, a eticii, a mediului inconjurator, a relatiilor internationale, a Europei si a lumii. Aceste personalitati sunt numite de catre Presedintele Centrului cu avizul Biroului Politic si a Comitetului de orientare.

Centrul asigura secretariatul si anima un Consiliu al Societatii Civile, compus din personalitati reprezentative pentru diversitatea societatii romanesti,desemnate de catre Biroul politic.

Articolul 47

Dizolvarea Partidului se pronunta in Congres prin majoritatea absoluta a sufragiilorexprimate, la propunerea Biroului Politic.

Articolul 48 : dispozitii tranzitorii

Cu ocazia Congresului care adopta prezentul Statut, sunt alesi de catre delegati pentru o durata de 6 luni, prin scrutin majoritar cu doua tururi, Presedintele, Vicepresedintele delegat si Secretarul General mentionati la articolele 26 si 27.

In asteptarea instalarii instantelor statutare ale Partidului, Congresul alege si un Consiliu Politic al Partidului care exercita competentele statutare aleBiroului Politic.