Pagina principal„  
      |      |      |      |      |   

Principii de constituire a Initiativei Romania XXI

Initiativa Romania XXI este o structura politica ce actioneaza in interiorul Partidului National Liberal, in afara structurilor sale formale. In acest cadru, membri Initiativei XXI sunt membrii si simpatizanti ai PNL care urmaresc reformarea si democratizarea structurilor acestui partid, in spiritul valorilor liberale la care adera.

Initiativa XXI este o miscare politica ce porneste de la baza de sustinere a Partidului National Liberal si care isi propune transformarea acestui partid intr-un reprezentant legitim al tuturor cetatenilor Romaniei ce adera la valorile liberalismului, indiferent de segmentele sociale din care acestia fac parte.

Obiectivul central al Initiativei Romania XXI il va constitui respectarea si promovarea valorilor liberale, prin:

 • asumarea liberalismului ca fiind filozofia politica cea mai capabila de a asigura o Romanie moderna, vibranta si echitabila, in spiritul european al mileniului III
 • promovarea unor lideri autentici, cu autoritate morala si profesionala ireprosabila, capabili sa reprezinte valorile liberalismului in Romania si sa largeasca baza numerica si calitativa de sustinere a acestuia

Initiativa Romania XXI functioneaza in spiritul drepturilor, datoriilor si libertatilor conferite de Constitutie, dupa urmatoarele principii fundamentale:

 • principiul sanselor egale, prin promovarea accesului nediferentiat si neingradit a tuturor romanilor la oportunitate, fie ea economica, sociala sau profesionala
 • principiul libertatii economice, prin respectarea suveranitatii mecanismelor de piata in selectia antreprenoriala si in alocarea capitalului, suveranitatii consumatorului si a cadrului legal regulativ
 • principiul coeziunii sociale, prin participarea echitabila si justa a tuturor persoanelor fizice si juridice la redistribuirea resurselor de care societatea dispune in scopuri sociale si de dezvoltare
 • principiul incluziunii, prin incurajarea participarii active la viata politica si sociala a tarii a tuturor cetatenilor, prin promovarea in mod concurential a unei reprezentativitati reale in toate institutiile statului de drept
 • principiul asumarii responsabilitatii, atat in actul de guvernare cat si in opozitie, prin: responsabilizarea indeplinirii ferme si oneste a contractului politic in fata tuturor cetatenilor Romaniei, respectiv a bazei de sustinere politice si sociale asumarea in mod realist si corect a rezultatelor actului politic si de administratie, cu consecintele de rigoare
 • principiul transparentei administrative si decizionale, atat in actul de guvernare cat si in opozitie, prin: administrarea la lumina a banului public dezvaluirea originii si volumului finantarii partidelor politice informarea deschisa, corecta si la timp asupra tuturor actelor decizionale de interes general sau de grup
 • principiul democratizarii vietii politice, prin:
 • asigurarea unei reprezentativitati democratice reale, care sa cuprinda baza de sustinere in intregimea sa, la toate nivelurile structurilor politice
 • selectarea prin alegeri primare interne a candidatilor pentru Parlament, Consilii Judetene si Consilii Locale
 • de-oligarhizarea partidelor politice romanesti si transformarea acestora in reprezentanti autentici ai bazei proprii de sustinere
 • separarea clara a intereselor economice de activitatea politica si destructurarea retelelor de interese clientelare infiltrate in partidele romanesti

In spiritul obiectivului central si al principiilor asumate, Initiativa Romania XXI propune tuturor membrilor si simpatizantilor Partidului National Liberal o abordare noua si legitima a actului politic care sa duca la diferentierea fundamentala a liberalismului in spectrul politic romanesc, atat prin prisma valorilor pe care le promoveaza, cat si prin cea a reprezentativitatii sale legitime si morale.

Grupul de sustinere al Intiativei "Romania XXI"

20 Septembrie 2004